ganna proskuraГанна Проскура
 
ЕКСПЕРТКА
 
Ганна Проскура – к.ю.н., юрист, науковець, викладач. Голова громадської організації «Жіноча Молодіжна Ліга».
Отримала освіту в Київському національному університеті ім.Т.Г. Шевченка (магістр права) та Національному авіаційному університеті (аспірантура).
Має 9 річний досвід навчально – наукової та практичної діяльності в сфері екологічного права.
Автор понад 30 наукових статей у фахових журналах, монографіях; співавтор навчальних посібників, конспектів лекцій, патентів.
З 2017 року є постійною учасницею міжнародних заходів від Молодіжних груп ЮНЕП (Третя та Четверта сесії Асамблеї ООН з навколишнього середовища; 24 та 25 кліматичні конференції ООН; 13 сесія Лісового форуму ООН, Шістдесят перший Комітет з дотримання Орхуської конвенції, Глобальний симпозіум з питань біорізноманіття ґрунтів 2021 тощо).
З 2020 року – є Європейським регіональним координатором Керівного комітету UNEP MGCY.
Була організатором та модератором сесії під назвою Gender and Environmental Advocacy (Жінки та зона Конфлікту) під час Молодіжної Екологічної Асамблеї 2021. Також, організовувала акції прибирання Cleanshores, посадки дерев, виставки, конференції, науково-просвітні заходи та інформаційні компанії. Приймає участь в проектах розвитку та впровадження інноваційних технологій.
Співпрацює з півпраця з Державною установою «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України.
Сфери інтересів: екологічне право, доступ до екологічної інформації, право молоді, гендерна рівність, водне право, водно-болотні угіддя, розвиток інноваційних технологій.
Fb: https: //www.facebook.com/gannapro